วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สวนถาดชื้นตอนที่2

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนถาดชื้น
1.  ภาชนะสำหรับจัด ได้แก่  กระถางรูปทรงต่าง ๆ  กระเช้าไม้  กระเช้าหวาย   ซึ่งคำนึงถึงความสวยงามและเป็นธรรมชาติ
2.  ดินผสม  ซึ่งประกอบด้วยดินร่วน  ทรายหยาบ  ปุ๋ยคอก     ขุยมะพร้าว  อย่างละ  1  ส่วน 
3.  พันธุ์ไม้   ได้แก่  ไทร  ชาดัด  ตะโก  มะสังข์   เฟิร์น  พรม-ออสเตรเลีย   เฟิร์นนาคราช  หนวดปลาดุกแคระ  เล็บครุฑแคระ  เฟิร์นก้านดำ  เป็นต้น
4.  ตอไม้
5.  อุปกรณ์ตกแต่ง  ได้แก่  นกปั้น เห็ดปั้น  ผลไม้ปั้น หินน้ำตก
6. มอส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น