วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สวนถาดแห้ง/ถาดทะเลทรายตอนที่2

การจัดสวนถาดแบบแห้ง  หมายถึง การจัดสวนในภาชนะจำกัด โดยใช้พันธุ์ไม้ที่ห้องการน้ำน้อย  ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี  ซึ่ง  ผู้คนทั่วไปมักเรียกว่าการจัดสวนทะเลทราย
วัสดุอุปกรณ์
1.ดินผสม  ได้แก่ 
ทรายหยาบ  2 ส่วน
ดินร่วน  1  ส่วน
ปุ๋ยคอก  1  ส่วน
ขุยมะพร้าว  1  ส่วน

1.พันธุ์ไม้  เป็นพันธุ์ไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งและต้องการน้ำน้อย ได้แก่  แคคตัสพันธุ์ต่าง ๆ  เช่น  ม้าลาย  คอนโดนางฟ้า  สับปะรด   ตะบองพ่อเฒ่า เล็บเหยี่ยว  แมมแม่เฒ่า  ถังทอง  นิ้วนางรำ หมวกตุรกี 
3.หิน         
4. ทรายสี
5.ภาชนะสำหรับปลูก  ได้แก่  ถาด  จานรองต้นไม้   กระถาง  กระเช้า
ขั้นตอนในการปฏิบัติ
1.            เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม
2.            เขียนแบบแปลนในการจัด
3.            หาเศษอิฐ หรือเศษกระถางแตก  มารองก้นกระถาง
4.            นำดินผสมมาใส่กระถาง  ตามแบบที่เขียนไว้  
5.            นำก้อนหิน  มาวางตามแบบ 
6.            ปลูกต้นไม้ตามแบบ
7.            ปรับดินให้เรียบตามแบบ
8.            รดน้ำ
9.          โรยด้วยทรายและหิน ตามแบบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น