วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สวนถาดแห้ง/ถาดทะเลทรายตอนที่3

ข้อควรคำนึงในการจัดสวนถาดแห้ง
          1.  พันธุ์ไม้  ต้องทนต่อความแห้งแล้ง  ต้องการน้ำน้อย
            2.  ขนาดของพันธุ์ไม้ที่รูปทรงสวยงาม  กะทัดรัด เหมาะสมกับภาชนะ
            3.  ทราย หิน  ที่นำมาใช้ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมชาติ
            4.  การรด รดน้ำพอชุ่ม  ไม่มากจนเกินไป  ถ้ามากต้นไม้จะเน่า

การปฏิบัติดูแลรักษา
            1. รดน้ำ  วันเว้นวัน  รดน้ำพอชุ่ม
            2. นำไปออกแดด สัปดาห์ละ 2  ครั้ง  ครั้งละ  1-2  ชั่วโมง เป็นแสงแดดตอนเช้าและแสงแดตอนบ่าย  เนื่องจากแสงแดดไม่ร้อนจัด ไม่เผาต้นพืช
           3.  การใส่ปุ๋ย  ควรใส่ปุ๋ยออสโมโคส   สูตร  3 เดือน  ใส่ครั้งละ  3-8  เม็ด  รอบโคนต้นไม้



ประโยชน์
1. เป็นของฝาก  ของขวัญตามเทศกาลต่าง ๆ
2.  ใช้การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชทะเลทราย
3.  ใช้ประดับตามโต๊ะทำงาน  มุมห้องรับแขก  ให้ดูสดชื่น   
4. ทำเป็นอาชีพ  ก่อให้เกิดราย
5.  ก่อให้เกิดอาชีพเสริม เช่น การขายพันธุ์ไม้และวัสดุในการจัดสวน
6.  ทำให้ผู้ปลูก  จิตใจ อ่อนโยน  ลดความเครียดจากการทำงาน  ให้ดูสดชื่น



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น