วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สวนถาดชื้นตอนที่4

ข้อควรคำนึงในการจัดสวนถาดชื้น

1.                พันธุ์ไม้  จะต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการน้ำมากอยู่ในร่มได้ดี
2.                พันธุ์ไม้จะต้องเป็นพันธุ์ไม้ที่มีรูปทรงกะทัดรัด
3.                เป็นการจัดเลียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุด 


การคิดคำนวณต้นทุน

1.              คิดจากราคาวัสดุทั้งหมด  (ดินผสม หิน ตอไม้ พันธุ์ไม้  กระถาง  เห็ดปั้น  นกปั้น ผลไม้ปั้น)  มาเป็นต้นทุน
2.              การคิดค่าแรง  โดยคิดจากราคาวัสดุทั้งหมด นำมาหาร 2
3.              การขาย  = ต้นทุน + ค่าแรง

การดูแลรักษา

1.     รดน้ำด้วยสเปรย์ฝอยทุกวัน    เพื่อให้ได้รับความชื้น
2.ใส่ปุ๋ยออสโมโคส  สูตร  15-15-15    ซึ่งอาจจะเป็นสูตร  3  เดือน  หรือสูตร 6เดือน  ใส่ครั้งละ    3-8  เม็ด/ต้น  ใต้โคนต้น  หรือจะใส่ปุ๋ยละลายน้ำก็ได้  แต่ต้องฉีดพ้นทุก ๆ  1 สัปดาห์
3.  การดูแลรักษา  นอกจากจะใส่ปุ๋ย รดน้ำแล้ว  ก็จะต้องนำไปวางไว้ที่มีแสงรำไร หรือนำออกแดดตอนเช้า หรือเย็น  ครั้งละ 1 -2  ชั่วโมง  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง
   4.การดูแลรักษาถ้าทำอยู่เป็นประจำ ก็จะมีอายุการใช้งานเป็นปีๆ   แต่ถ้าดูแลรักษาไม่ดี  1  สัปดาห์ก็จะแสดง อาการขาดน้ำ  ใบก็จะเริ่มเหี่ยว  มอสก็จะเริ่มเหลือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น