วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

สวนถาดแห้ง/ถาดทะเลทรายตอนที่1

ผู้นำเสนอ
1.ด.ญ.ศุภกานต์   คงรักษ์ ชั้นม.2/1
2.ด.ญ.ณัฐวดี   ทองโอ  ชั้นม.1/1
  ครูที่ปรึกษา
1.นายสุนทร  นาศรี

การจัดสวนถาดแห้ง

สวนถาด หมายถึง  การจัดจำลองทิวทัศน์ธรรมชาติโดยการย่อส่วนหรือการจัดปลูกพืชให้เกิดความงามโดยใช้หลักศิลปะลงในภาชนะตื้นปากกว้างหรือแบน
รูปแบบของสวนถาด 
มี  2  ประเภท คือ
1.  รูปแบบที่มีเนื้อหาหรือเรื่องราวของธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ทางทะเล ป่าเขา  น้ำตก หรือทะเลทราย
2. รูปแบบที่ไม่แสดงเนื้อหาตามธรรมชาติแต่ใช้หลักเกณฑ์ขององค์ประกอบของศิลปะ 


การแบ่งตามประเภทของพันธุ์ไม้ที่ใช้จัด  แบ่งได้ 3  ประเภท
1.  สวนถาดที่ใช้พันธุ์ไม้กลางแจ้ง ได้แก่  บอนไซ
2.  สวนถาดที่ใช้พันธุ์ไม้ในร่มหรือทนต่อร่ม
3.  สวนถาดที่ใช้พันธุ์ไม้พวกแคคตัสและไม้อวบน้ำ มักเป็นทิวทัศน์ทางทะเลทราย  เข้ากลุ่มแสดงเป็นเรื่องราวธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น