วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

โปรแกรมPhoto Scape

ผู้นำเสนอ
1.ด.ช.ชนัญญู    จิตร์แหง
        เป็นภาพที่ผู้นำเสนอโปรแกรม Photo  Scape ได้จ้ดทำขึ้นมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น